Schudden aan een wespennest

Het is een wespennest, dat gedoe over grensoverschrijdend gedrag. Het is tragisch gesteld met de mensheid dat er nog geen enkele verbetering is op gebied van normbesef wat wel kan en wat te ver gaat. Nu is die grens ook wel lastig vast te stellen. De één lacht erom, bij de ander ligt haar leven in puin...